Tuesday, February 10, 2009Dengan perutusan oleh:

1) Reverand Father Felix Chung (Sacred Heart Cathedral Kota Kinabalu)

2) Senior Pastor Jerry Dusing (Presiden Sidang Injil Sabah @ SIB, Presiden Majlis Gereja-Gereja Sabah@MGGS)

3) Reverand Dr. Frederick O. Seaward Jr. (Calvary Charismatic Centre @ CCC Kota Kinabalu & Assembly of God, Singapore)

4) Pendeta Jonius Bagu Salleh (Basel Christian Church of Malaysia @ BCCM Kota Kinabalu)

5) Pendeta Datin Helen Koding (Gereja Perkhabaran Injil @ GPI)

6) Pendeta Daniel Sipon Tunjiang (Gereja Alpha dan Omega @ GAO)

7) Pastor Edwin Richard (Pengasas Gereja Victory Life @ GVL)

Monday, February 9, 2009

Perutusan Oleh REVEREND FATHER FELIX CHUNG Sacred Heart Cathedral, Kota Kinabalu

Saya rasa penulis buku ini mencapai tahap yang cemerlang dalam melahirkan sebuah buku yang saya nampak menggunakan kajian ilmiah yang meluas, dan begitu juga telah membuat huraian yang panjang lebar tentang semua aspek mengenai isu nekromansi yang sangat penting ini.


Sebagai seorang paderi saya yakin buku ini akan berfungsi sebagai satu sumber rujukan yang banyak membawa pengajaran ke arah pegukuhan iman orang-orang Kristian terhadap Yesus Kristus. Ini kerana pada asasnya buku ini membawa kita untuk menyedari bahawa Kekristianan seharusnya sama-sekali tidak boleh dicampur-adukkan, atau dikompromikan, dengan kepercayaan animisme, pagan, kultus atau tahayul. Mesej alkitabiah ini, yang begitu kuat ditekankan dalam buku ini, begitu tepat pada masanya, memandangkan keadaan dunia kita hari ini di mana manusia, dengan kemodenan dan gaya hidup bebas, begitu tenggelam dalam amalan-amalan kegelapan. Realiti masalah ini boleh kita perhatikan di dalam banyak perbuatan berfoya-foya demi pemuasan nafsu di mana-mana. Ini satu dunia yang begitu keasyikan yang dibuai oleh budaya bersuka-suka dengan melibatkan pelbagai cara melayan nafsu. Dalam keadaan ini, kepercayaan terhadap Tuhan sering kali sudah hilang, maka akibatnya Tuhan sudah mati bagi ramai orang. Malah, sudah menjadi perkara biasa hari ini bila orang bercakap tentang ketiadaan Tuhan dalam ramai individu dan dalam banyak masyarakat. Kerana penipuan yang mendalam dan meluas ini, atiesma sudah menjadi sesuatu yang dianggap canggih dalam banyak lingkungan orang.


Kerana hasil usahanya dalam membongkar masalah ini, buku ini sudah tentu akan menjadi satu bahan rujukan bagi mereka yang menjalankan penyelidikan dan kajian mengenai permasalahan Kristian dalam hubungannya dengan budaya manusia hari ini. Keluasan perbincangan buku ini akan memandu pembaca kea rah mendapat pengetahuan yang lebih mendalam tentang Firman Tuhan, dan akan menunjukkan kepada pembaca bagaimana seseorang itu boleh mendapat perlepasan, keselamatan dan kemerdekaan yang sebenar dalam Yesus. Pembaca juga akan menyedari kebenaran bahawa budaya manusia, sesungguhnya tidak mempunyai nilai apa pun untuk mendapat keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita mesti terus mengingatkan diri kita bahawa untuk mendapat penyelamatan, kita semua harus kembali kepada Yesus, dan memisahkan diri sama-sekali dari segala yang tahayul dan apa juga yang berunsur kuasa ghaib.


Tahniah kepada Sdra. Raymond atas karyanya yang membanggakan ini! Saya dengan tidak ragu-ragu merekomenkan buku ini kepada setiap orang, terutama pada mereka yang terlibat dalam kerja-kerja pelayanan dan penginjilan.


Selamat membaca dan Tuhan berkati!


Reverend Father Felix Chung

Kota Kinabalu

26 November 2008

Sunday, February 8, 2009

Perutusan Oleh SENIOR PASTOR JERRY DUSING Presiden Sidang Injil Borneo (SIB) Sabah, merangkap Presiden Majlis Gereja-Gereja Sabah (MGGS)

Kita berasa bangga kerana di tengah tengah kita telah wujudnya seorang penulis yang telah dengan gigihnya menghasilkan satu penulisan yang dapat memberi input mengenai nekromansi, satu amalan yang dikutuk Tuhan. Untuk menulis buku ini bukanlah mudah, ia memerlukan banyak komitmen, bahkan penyelidikan yang menyeluruh.

Namun, saya percaya, apa yang ditabur oleh penulis ini, tidak akan sia-sia. Topik-topik yang diketengahkan mampu membuka minda kita tentang beberapa perkara. Saya berharap supaya kita, sebagai masyarakat Kristian, tidak leka dengan beberapa keindahan dunia yang telah mengaburi pemikiran manusia. Kita harus memandang dengan kaca mata kebenaran, kerana dengan kebenaranlah kita dapat melihat dengan lebih jelas.

Masih ramai diantara masyarakat Kristian pada hari ini yang terus mengamalkan beberapa amalan yang tidak menyenangkan Tuhan. Adakah ini disebabkan pengaruh budaya yang sudah diwarisi dari generasi ke generasi atau kita dengan sengaja enggan memisahkan diri dengan amalan-amalan ini yang sudah sebati di dalam diri kita? Ulangan 18.9-12 mengingatkan kita dengan berkata: “Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan …maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seseorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh kerana kekejian-kekejian inilah Tuhan…menghalau mereka dari hadapanmu” (Ulangan 18:9-12).

Saya berharap dengan terbitnya buku ini, anda pembaca akan memperoleh manfaat dan menghargai setiap perkataan yang telah disusun dengan teliti. Saya juga berharap supaya pada masa-masa akan datang, gereja kita, walau apa pun denominasi atau latar belakangnya, akan mampu melahirkan lebih ramai penulis yang dapat mengupas lebih banyak topic yang akan membuka minda dan mendekatkan kita dengan kebenaran Firman-Nya.

Senior Pastor Jerry Dusing
Kota Kinabalu
28 October 2008

Saturday, February 7, 2009

Perutusan Oleh REVEREND DR. FREDERICK O. SEAWARD JR. Calvary Charismatic Centre

Saya sungguh bersukacita kerana berpeluang merekomenkan buku ini. Walaupun sebenarnya saya memang tidaklah biasa, dan kurang kemahiran berbahasa Melayu, ringkasan kandungan buku ini telah diterjemahkan bagi saya. Saya mendapati, sesungguhnya, bahawa terdapat keperluan untuk menyebarkan pengajaran yang dikemukakan dalam buku ini. Pada dasarnya nekromansi dalam mana juga bentuknya sudah pasti bertentangan dengan Firman Tuhan. Bagaimanapun, ia telah ‘merayap’ masuk ke dalam banyak gereja di Sabah dan Sarawak, dan juga di semenanjung Malaysia. Ia sedang digunakan sebagai satu Alat Syaitan untuk mengumpan mereka-mereka yang memanggil diri mereka Kristian, agar meninggalkan Kebenaran-kebenaran SEJATI, yang begitu jelas disebut dalam Firman Tuhan. Pada masa yang sama, apa juga bentuk nekromansi membenarkan syaitan mendapatkan tempat untuk berpegang atau bertapak di dalam kehidupan-kehidupan mereka yang mengamalkan walau bentuk nekromansi yang paling kecil sekalipun. Ia dengan pasti adalah diklasifikasikan sebagai satu daripada Doktrin-doktrin Iblis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Firman Tuhan.


Saya sendiri menunggu versi Bahasa Inggeris buku ini dicetak dan diedarkan, agar ia boleh menjadi bukan sahaja sebagai satu AMARAN tetapi juga sebagai satu BERKAT kepada semua pembaca yang tidak memahami Bahasa Malaysia. Doa peribadi saya adalah agar bukui ini bukan sahaja dibaca oleh ramai orang tetapi oleh Sangat-Sangat Ramai orang, dan mereka semua mendapat hasrat untuk dibebaskan, dan agar, setelah membaca mereka bukan sahaja membuat komitmen penuh pada Yesus tetapi juga dibebaskan dari perangkap Syaitan.


Dengan apa juga nilai sokongan saya, dan sokongan isteri saya, Reverend Dr. Margaret B. Seaward, saya mahu nyatakan dengan jelas bahawa saya mengendors buku ini. Seterusnya, saya mahu mengucapkan terima kasih kepada Sdra. Raymond Tombung, bukan sahja kerana telah membuat kajian untuk mengerang buku ini, tetapi kerana menjadi rakan kongsi Sdra. Petrus M. Jikiun dalam El-Shaddai Resource Associates (ERA) syarikat yang memberanikan diri untuk menerbitkan buku yang sangat diperlukan ini. Saya penuh yakin buku ini akan menjadi hanyalah ‘buah pertama’ ERA, di antara banyak lagi buku yang akan menyusul.

Saya akhiri dengan ucapan, ‘HANYA KEPADA TUHAN SAHAJA KITA BERIKAN SEGALA KEMULIAAN!

AMEN!”


Reverend Dr. Frederick O. Seaward Jr.

Singapura

10 Disember, 2008

Friday, February 6, 2009

Perutusan Oleh PENDETA JONIUS BAGU SALLEH Basel Christian Church of Malaysia, Kota Kinabalu

Secara peribadi saya sebagai seorang Kristian dan juga sebagai seorang pemimpin salah sebuah gereja di negeri ini merasa sangat senang dengan adanya jemaat Kristian tempatan yang mempunyai kemampuan untuk menulis buku rohani seperti buku ini.


Selama ini kebanyakan buku-buku rohani yang menjadi bahan bacaan umat Kristian di Sabah khususnya, sangatbergantung bekalannya dart friar negara, khasnya dan Indonesia, Buku-buku yang datang dan Indonesia menyajikan pengetahuan rohani secara umum dan biasanya tidak menjawab secara kontekstual keperluan jemaatKristian di negeri kita. Dengan terbitnya buku seperti ini yang memenuhi keperluan rohaniah tempatan, ia dapatmenyuluhi keperluan rohani jemaat Kristian di negeri ini dalam konteks tempatan dan cita rasa mereka sendiri.

Setelah membaca draf buku ini, saya dapat menarik kesirnpulan bahawa topik yang dihuraikan, iaitu Nekromansi sangat bertepatan dengan keperluan orang-orang di negeri ini khususnya umat Knistian. inimemandangkan budaya dan kepercayaan masyarakat Sabah begitu kompleks dan bercampun baur maka sayakira pengajaran buku mi dapat membantu dan menjelaskan kepada umat Kristian kita agar dapat menilaikebenaran menurut Firman Tuhan khususnya dalam sudut kepercayaan dan tradisi mereka yang bersangkutandengan tema yang dihuraikan dalam buku ini.


Saya berterima kasih kepada Sdra. Raymond Tombung kerana berjaya melahirkan sebuah buku yang cukup berani mengongsikan kepada umum tentang isu nekromansi yang diketengahkan dalam buku ini. Bagi pandangandan perniIaian saya, kandungan buku ini sangat relevan bagi masyarakat kita han ini. Setiap orang Kristian di mana sahaja harus membaca buku yang penting ini.


Saya doakan Tuhan terus memberkati ERA untuk terus mencapai kejayaan demi kejayaan daam menjalankan pekerjaan Tuhan.

Amen!


Pendeta Jonius Bagu Salleh
Inanam
4 November 2006

Thursday, February 5, 2009

Perutusan OIeh PENDETA DAT1N HELEN KODING Gereja Perkhabaran Injil (GPI)

Buku di tangan anda ini telah ditulis untuk meletuskan satu transformasi luar biasa dalam hidup anda, dan ini akan berlaku jika anda merelakan minda

dan hati anda untuk mendengar dan belajar.


Penulisnya tidak menulis berlandaskan akal. atau logik dan inteleknya sendini, tetapi dia menulis berdasarkan kebenaran. Oleh itu, dalam membaca buku ini anda akan tercabar apabila berhadapan dengan kebenaran dan realiti. Memang benar, dalam kehidupan harian kita, apa yang dipercayai sebagai kehenaran adalah sesuatu yang relatif. Budaya dunia dipenuhi oleh hiburan dan fantasi ciptaan manusia, yang dimainkan oleh manusia sebagai makhluk yang sentiasa mengejar nikmat. Kita dapat melihat ketidakstabilan, sikap ambil mudah, sikap mahu mengikuti (agar tidak ketinggalan) trend-trend canggih, benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi kegilaan semasa (seperti fesyen), perlumbaan tikus (rat race atau perlumbaan mengejar kejayaan), Internet, televisyen, sms, video, budaya global, yang semuanya menyerang minda manusia seluruh dunia di abad ke-21 ini. Pendek kata, sudah lumrah dalam budaya dunia kini bahawa, kepercayaan anda tidak semestinya menjadi kepercayaan saya; kebenaran anda bukan kebenaran saya. Nilai-nilai anda juga bukan milik saya. Yang betul bagi anda tidak semestinya betul bagi saya.


Penulis dengan berani memberi kita nilai yang harus inenjadi standard sehagai asas persamaan kim! Dia hegitu herhesar had mahu mendedahkan segala penipuan spiritual yang l)erlakll dalam budayanya sendiri, Dia menulis buku ini dengan satu tujuan setelah dia menemui, mengenali dan mengalami KEBENARAN SEJATI. Dia berhasrat agar orang lain juga mengalami kebenaran itu, Kenapa? Sebabnya, tidak lain, agar kin semua menghidupi kehidupan yang sejati, kehidupan yang lebib berrnakna dan punya halatuju, punya destmni, yang jelas.


Tidak ada manusia berakal dan berfikiran waras akan merasa nikmat dengan kehidupan yang dipenuhi penipuan. Demikian juga kita tidak mahu kehidupan kin terbuang siasia kerana percaya pada pemhohongan-pembohongan yang kita anggap betul. Masanya sudah tiba bagi manusia keluar dan sistem-sistem nilai ciptaan manusia, yang telah dibentuk untuk membalut dan menyelesakan mereka. Dengan cara in mereka dapat diberitahu kebenaran dan mendapat jalan untuk MENCARI kebenaran, Tanyalah din anda satu soalan: Pernahkah mana-mana orang mengemukakan KEBENARAN kepada anda atau mencabar anda agar rnencari JALAN, KEBENARAN, dan HIDUP? Siapakah yang memiliki kenbahan yang benar-benar mendalam untuk melakukan ini, yakni, untuk memberitahu orang fakta-fakta dan kebenaran yang jitu, yang SEJATI? Berapa orangkah yang sanggup berhadapan dengan orang agar orang dapat tahu dan mendapat jalan untuk hidup yang lebih kukuh dan produktif? Dan bagaimanakah mana-mana orang dapat mengenali kebenaran kecuali ada orang yang datang memberitakannya?


Saya yakin penulis telah menghasilkan buku ini sebagai usahanya dalam misi pemberitaan ini. Penulis berjaya memenuhi keperluan tugas besar ini dengan mengucapkan apa yang henar. Jarang sekali orang yang sanggup melakukan ini kerana mereka takut ditolak dan dipertikaikan. Tanpa segan silu penulis menghuraikan injil Kebenaran dan Kasih kepada pembaca. Alkitab menyatakan di dalarn Matius 22:39: Kasihilah jiranmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.

Saya berdoa agar buku ini menjadi pengangkat cahaya dan akan berkibar sebagai sepanduk kebenaran bagi berjuta-juta insan Tuhan yang masih lagi mencari KEBENARAN dan jalan yang betul, mencari jalan keluar dan kekosongan yang tidak terisikan, kekosongan rohaniah yang terus berligar di dalam din mereka. Betapa sedihnya! Terlalu ramai insan-insan yang masih belum percaya, dan mereka terus terperangkap dan terbelenggu oleh paradigma mereka yang terbina dan pengaruh dunia. Mereka terus mencari, tetapi tidak pernah menemui; mereka dicabar oleh persoalan-persoalan yang tiada penghujung seperti: Kenapakah saya di sini? Apa, di mana, dan bagairnana dapat saya menemui kebenaran?


Bacalah buku ini untuic anda mendapat perubahan sebenar dalam hidup anda. Lakukanlah saw jasabaik pada din anda sendiri dengan membuat satu pilihan: bebaskan din anda dan semua penipuan dan pembohongan yang dibudayakan kepada anda oleh adat dan tradisi manusia. Isikan kekosongon di jiwa anda itu yang agama pun tidak akan pernah dapat penuhi. Mulalah menghidupi kebenaran yang diperkenalkan dan ditawarkan oleb buku ini! Hasilnya nanti, anda tidak akan kecewa.

Syabas dan tahniah kepada penulis kerana berjaya menampilkan sesuatu yang baru untuk mencipta perubahan.
Keep on track! Teruslah di landasan yang benar!


Pendeta Datin Helen Koding
Likas, Kota Kinabalu
2 Mei, 2007

Wednesday, February 4, 2009

Perutusan Oleh PASTOR EDWIN RICHARD Pengasas Gereja Victory Life

Saya ucapkan tahniah kepada Sdra. Raymond kerana berjaya melahirkan buku yang cukup berguna inL

Saya merasa bahawa buku ini diterbitkan tepat pada masanya, memandangkan begitu banyak muslihat kuasa kegelapan yang berlaku di akhir zaman ini, termasuklah amalan nekromansi yang dilakukan oleh ramai orang-orang Kristian sendiri. Kita yang mengenali kebenaran semuanya begitu terbeban kerana menyedari begitu ramai umat yang terpedaya dan terpesong dan jalan kebenaran, meskipun mereka mengaku Kristian. Firman menggesa kita semua agar
matkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dan api” (Yudas 1:23) dengan menyatakan kebenaran. Dan “kebenaran ini memberikan mereka keyakinan tentang kehidupan kekal yang Tuhan telah janjikan kepada mereka sebelum dunia bermula - dan Dia tidak boleh berbohong” (Titus 1:1- 2)

Sudah pasti buku ini akan dapat membantu merekamereka yang masih lagi belum menyedari bahawa mereka sebenarnya terperangkap dalam amalan-amalan yang mebnggar perintah Tuhan. Kita berdoa agar kuasa Roh Kudus akan menyertai buku ini dan akan menyentuh dan menggerakkan setiap pembacanya agar mengambil Iangkah ke arah pertaubatan dart amalan-amalan terlarang, dan akhirnya mendapat faedah keberkatan yang akan mengangkat mereka ke dalam penyelamatan yang pasti, kerana Dia memang “menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran” (1 Timotius 2:4). Puji Tuhan kerana Dia begitu penyabar terhadap kita, dan Dia tidak mahukan seorang pun dart kita binasa tetapi datang kepada pertaubatan (2 Petrus 3:9).

Saya perhatikan buku ini mengandungi sangat banyak makiumat dan ilmu hjasil dart kajian penulis yangbegitu meluas. Banyak fakta yang disebut dan didedahkan di sini yang akan mengejut dan memberkati pembaca.

Dengan terbitnya buku ini sudah pasti istilah “nekromansi” akan menjadi satu istilah yang akan dikenali umum, dan istilah itu akan menjadi tanda amaran yang akan membantu ramai orang dan terperdaya, berbanding dengan keadaan bila mereka tidak pernah mendengar istilah ini dan membaca tentang bahaya-bahayanya.

Syabas kepada Sdra. Raymond! Dengan buku ini dia menonjolkan dirinya yang berbeza dart dirmnya yang dulu sebelum dia Lahir Baru dan menjadi pelayanTuhan,

Saya berdoa banyak lagi buku Kristian yang akan dituIisnya untuk memberkati umat Kristian di mana-mana.
Tuhan berkati! Amen!

Pastor Edwin Richard
Kota Kinabalu
8 Oktober, 2008